Doe mee en protesteer tegen de komst van de Westelijke Rondweg, de kap van minimaal 3500 bomen in Amersfoort en de verspilling van 68 miljoen euro belastinggeld

Vrijdag 1 februari is het zover…

De gemeente Amersfoort wil minimaal 3500 bomen kappen in het gebied aan de westkant van Amersfoort (Birkhoven en Bokkeduinen). Dit om een nieuwe rondweg  te kunnen aanleggen door de groene woonomgeving en bossen.

De eerste van 1500 bomen langs de westelijke rondweg in Amersfoort worden vrijdag 1 februari omgezaagd en gerooid. Het natuur- en recreatiegebied Birkhoven/Bokkeduinen dreigt nu verloren te gaan vanwege de aanleg van een nieuwe rondweg die volstrekt overbodig is. De huidige wegen hebben voldoende capaciteit, aangezien er zelden file staat – wat in de toekomst ook niet te verwachten valt, aangezien het ziekenhuis verplaatst is.

Kosten van de weg: minimaal 68 miljoen euro. Belastinggeld! Dus ook van u!

GroenLinks Amersfoort was tegen deze rondweg volgens hun verkiezingsprogramma, maar eenmaal in de coalitie met ChristenUnie, D66 en VVD stemden zij ineens vóór vernietiging van de natuurwaarden.

Door diverse partijen wordt al heel lang gestreden om dit onnodige plan tegen te houden (meer informatie op bijv. Groen in Amersfoort, Petities24 en natuurlijk AD Amersfoortse Courant). Hoogste tijd dus om er nog een extra offensief tegenaan te gooien!

Waarom? Nog een keer de punten op een rij:

  • De Westelijke Ontsluiting is een prestigeproject dat teveel geld kost (68 miljoen) en waarvan nut en noodzaak niet duidelijk zijn.
  • Hiervoor moeten minimaal 3500 bomen, 2 hectare natuurgebied – en bijbehorende beschermde diersoorten, zoals de das – en ander groen in de stad opgeofferd worden.
  • Daarvoor in de plaats komen kilometers asfalt en beton.

Juridisch gezien zijn er nog steeds mogelijkheden om de plannen te voorkomen, en daar wordt dan ook hard aan gewerkt, maar uiteraard kan iedereen nog een steentje bijdragen.

Laten we als burgers een offensief starten om op de valreep politiek Amersfoort wakker te schudden! 
De partijen D66, ChristenUnie en met name GroenLinks hebben de sleutel in handen om de stekker eruit te trekken. Hieronder staan een voorbeeldmail en een lijst met e-mailadressen van sleutelfiguren in Amersfoort, de provincie Utrecht en zelfs de landelijke politiek.

Onze vraag is simpel: kopieer en verstuur onderstaande tekst (persoonlijker maken is natuurlijk van harte welkom!) naar alle mensen die hier vermeld staan. Doe dit uiterlijk 31 januari, zodat hun mailboxen ontploffen en ze versteld zullen staan van de hoeveelheid mensen die tegen deze rondweg is. Laat ze zich nogmaals achter de oren krabben. Laat met name GroenLinks zich realiseren dat ze een verkiezingsbelofte verbroken hebben, maar dat het nog niet te laat is om dit goed te maken richting de achterban en alle mensen die ook in de toekomst nog graag willen kunnen genieten van Birkhoven en de Bokkeduinen.

Zeg nee tegen GroenLinks, zeg nee tegen de bomenkap, zeg ja voor het behoud van beschermde diersoorten waaronder de das, sperwer, havik, ree en nog vele anderen, zeg ja voor recreatieve natuur voor de Amersfoortse inwoners en laat dit weten aan gemeenteraadsleden, wethouders, de provincie, via onderstaande mail!

Protestmail Westelijke Ontsluiting

Geachte heer/mevrouw …

Aanstaande vrijdag start de kap van de eerste 1500 bomen in Amersfoort om de westelijke rondweg aan te kunnen leggen. Als betrokkene burger wil ik u laten weten dat ik hier met heel mijn hart en hoofd tegen ben!

Waarom 68 miljoen besteden, waarom minimaal 3500 bomen kappen, waarom 2 hectare natuurgebied opofferen, waarom zoveel beschermde diersoorten zoals de das beroven van hun leefgebied? En dat alles voor een rondweg waarvan het mij volstrekt onduidelijk is waarom die er moet komen.

Ik vraag u om uw overwegingen te herzien en alles uit de kast te trekken om dit onzinnige, onnodige plan te stoppen.

Met warme groet,

*** Naam ***

Een bezorgde inwoner van Amersfoort